بروزرسانی اطلاعات در 600 ثانیه بعد
دوشنبه 28 آبان 1397

آمالگام
ردیف نام کالا قیمت مصرف کننده توضیحات خرید
1 آمالکپ 1 واحدی آنا 1,600,000
2 آمالکپ 2 واحدی آنا 2,000,000
3 آمالکپ 3 واحدی آنا 2,400,000
4 پودر آمالگام آریستالوی50 گرمی 0
5 آمالکپ مگالوی دنسپلی 2 واحدی 0
6 آمالکپ مگالوی دنسپلی 3واحدی 0
7 آمالکپ 1 واحدی کلتن 59% نقره 1,600,000
8 آمالکپ 2 واحدی کلتن 59% نقره 2,100,000
9 آمالکپ 3 واحدی کلتن 59% نقره 2,600,000
10 جیوه 100 گرمی 0
11 پودر آمالگام 100 گرمی (سینالوکس) 2,900,000
12 پودر آمالگام 50 گرمی (سینالوکس) 1,500,000
13 پودر آمالگام 50 گرمی 60 درصد نقره (سیناسیلور) 1,750,000
14 آمالگام 250 گرمی kerr 0
15 آمالکپ یک واحدی 50 عددی (سینالوکس) 1,176,000
16 آمالکپ یک واحدی 75 عددی (سینالوکس) 1,690,000
17 آمالکپ یک واحدی 150عددی (سینالوکس) 3,328,000
18 آمالکپ دو واحدی 50 عددی (سینالوکس) 1,560,000
19 آمالکپ دو واحدی 75 عددی (سینالوکس) 2,236,000
20 آمالکپ دو واحدی 150 عددی (سینالوکس) 4,420,000
21 آمالکپ سه واحدی 50 عددی (سینالوکس) 1,872,000
22 آمالکپ سه واحدی 75 عددی (سینالوکس) 2,704,000
23 آمالکپ سه واحدی 150 عددی (سینالوکس) 5,356,000
24 آمالکپ یک واحدی word work 1,300,000
25 آمالکپ دو واحدی word work 1,700,000
26 آمالکپ سه واحدیword work 1,900,000
27 آمالکپ پنج واحدی word work 2,700,000
28 آمالکپ یک واحدی GK110 1,200,000
29 آمالکپ دو واحدی GK110 1,500,000
30 آمالکپ سه واحدی GK110 1,800,000
31 آمالکپ پنج واحدی GK110 2,400,000
32 آمالکپ یک واحدی 50 عددی 45 درصد نقره (DFL) 0
33 آمالکپ دو واحدی 50 عددی 45 درصد نقره (DFL) 0
34 آمالکپ سه واحدی 50 عددی 45 درصد نقره (DFL) 0
35 آمالکپ یک واحدی 50 عددی 60 درصد نقره (سپتالوی) 0
36 آمالکپ دو واحدی 50 عددی 60 درصد نقره (سپتالوی) 0
37 آمالکپ سه واحدی 50 عددی 60 درصد نقره (سپتالوی) 0
38 آمالکپ چهار واحدی 50 عددی 60 درصد نقره (سپتالوی) 0
39 آمالگام کپسولی (NG50) یک واحدی (50 عددی) سپتالوی 0
40 آمالگام کپسولی (NG50) دو واحدی (50 عددی) سپتالوی 0
41 آمالکپ یک واحدی 50 عددی (سولالوی) 0
42 آمالکپ دو واحدی 50 عددی (سولالوی) 1,500,000
43 آمالکپ سه واحدی 50 عددی (سولالوی) 1,900,000
44 آمالکپ یک واحدی 50 عددی 40 درصد نقره (SDI) 1,900,000
45 آمالکپ دو واحدی 50 عددی 40 درصد نقره (SDI) 2,350,000
46 آمالکپ سه واحدی 50 عددی 40 درصد نقره (SDI) 2,850,000
47 آمالکپ پنج واحدی 50 عددی 40 درصد نقره (SDI) 3,850,000
 

سبد خرید شما خالی است.