بروزرسانی اطلاعات در 600 ثانیه بعد
دوشنبه 28 آبان 1397

اسید اچ و ...
ردیف نام کالا قیمت مصرف کننده توضیحات خرید
1 خمیر پانسمان متا (MD-Temp) 0
2 مایع شستشوی کانال EDTA متا 0
3 اسید اچ سه عددی 15ml اسپیدنت 0
4 کاویزول شیشه قهوه ای 0
5 خمیر جرمگیری گلچای 0
6 کاویزول جار گلچای 0
7 زولیران گلچای 0
8 تمباند گلچای 0
9 دورالیت گلچای 0
10 پودر زینک اکساید گلچای 0
11 دورالی آریادنت 0
12 اوژنول کیمیا 0
13 کولتوزول 0
14 آرسی پرپ dia-prep 0
15 زونالین کیمیا 0
16 آرسی پرپ کیمیا 0
17 کلروفرم گلچای 0
18 ژل فلوراید 0
19 باربروج/ترینرو 0
20 پودر پامیس کیمیا 0
21 پودر زینک اکساید کیمیا 0
22 اسید اچ 3عددی متا 0
23 اسید اچ جامبو مروابن 0
24 اسید اچ قطره ای مروابن 0
25 اسید اچ سرنگی مروابن 0
26 اسیداچ کیمیا سرنگی 0
27 اسیداچ 8 گرمی کیمیا قطره‌ای 0
28 اچ پرسلن کیمیا 0
29 اسیداچ سه عددی FGM 0
30 اسیداچ دنفیل 0
31 اسید اچ DFL 7.5ml 0
32 اسید اچ CHARMFIL سه عددی 0
33 کلسیم هیدروکساید Metapex 0
34 کلسیم هیدروکساید با سولفات باریم Metapaste 0
35 پودر کلسیم هیدروکساید کیمیا 0
36 وارنیش کیمیا 0
37 کلروفورم کیمیا 0
38 فرمالین کیمیا 0
 

سبد خرید شما خالی است.