بروزرسانی اطلاعات در 600 ثانیه بعد
دوشنبه 28 آبان 1397

نحوه پرداخت

لطفا پس از تایید پش فاکتور و دریافت  SMS جهت واریز اقدام فرمایید

 

شماره حساب                  بانک رفاه             4852941                  به نام  وحید داوطلبی

شماره کارت                   9777  2604  6318  5894                  به نام  وحید داوطلبی

شماره شبا            IR 760130100000000004852941             به نام  وحید داوطلبی

 

سبد خرید شما خالی است.